Gå til hovedindhold

Strikkeordbog

Dansk forkortelse Dansk term Sortér stigende Engelsk forkortelse Engelsk term Relaterede strikkeartikler
Ærmekuppel Top (sleeve) shaping
Ærmegab Armhole
Ærme(r) Sleeve(s)
yd Yards - længdeenhed (1 yd = 0,91 m) yd(s) Yard(s) Længdeomregner og tabel
VS Vrangsiden, fx indersiden af en trøje. WS Wrong Side, for instance the inside of the sweater. At læse en strikkeopskrift
v, vr Vrangmaske p Purl stitch Ret og vrang
vrfb Vrang forfra og bagfra.
(udtagning)
Strik først en vrang i masken uden at tage masken af pinden, strik bagefter en vrangmaske bagfra (drejet) i samme maske.
Samme som: 1 vrang ud.
pfb Purl Front & Back
(increase)
Purl a stitch, leaving stitch on left needle; purl into the back loop of this stitch.
Same as: p1 f&b
Vrang og drejet vrang i samme maske (1 vrang ud)
Venstre hånd LH Left Hand
Venderækker.
Arbejdet vendes inden pinden er færdig og der strikkes et givet stykke tilbage, hvorefter der igen vendes.
Short rows Venderækker (flere artikler)
Vend.
Vend arbejdet på det anførte sted inden afslutning af rækken.
Turn (the work) Venderækker (flere artikler)
Ulige Odd
ufo Ufærdigt strikkeobjekt (strikkeprojekt) ufo Unfinished object
ud, udt Udtagning(er) inc(s) Increase(s) Udtagninger (flere artikler)
Træk garnet gennem løkken Draw through a loop
" Tomme(r) - længdeenhed (1 in = 2,54 cm) in(s) or '' Inch(es) Længdeomregner og tabel
Tohåndsstrik.
En metode til at holde garnet når der strikkes to-farve-strik. Her holdes den ene farve i venstre hånd, som ved kontinental strikning, og den anden i højre, som ved engelsk strikning.
Two hand knitting.
Tofarvestrik Stranded knitting (also called: two color knitting) Tofarvestrik
Tofarvestrik Two-color knitting Tofarvestrik
ud, udt Tag ud inc Increase Udtagninger (flere artikler)
Tag masker op (langs kanten af arbejdet) pu Pick up stitches At tage masker op (flere artikler)
indt Tag ind dec Decrease Indtagninger (flere artikler)
la Tag en maske løs af.
Hvis det ikke specificeres hvordan, så tag den af med garnet bag arbejdet som skulle du strikke en vrangmaske. Medmindre du skal tage ind, så tag den af som om du skal strikke en retmaske ved retstrik og som om du skal strikke en vrangmaske ved vrangstrik.
sl or sl st Slip a stitch.
If it's not specified, slip the stitch purl-wise with the yarn behind your work. Unless you are decreasing: then, slip it knit-wise on the knit rows, and purl-wise on the purl rows.
At tage en maske løs af (flere artikler)
la som ret Tag en maske løs af som ret (som skulle du strikke en retmaske). sl1k, sl1 kw or sl1 k-wise Slip a stitch knitwise Tag en maske løs af som ret
la som vrang Tag en maske løs af som vrang (som skulle du strikke en vrangmaske). sl1p, sl1 pw or sl1 p-wise Slip a stitch purlwise Tag en maske løs af som vrang
Søm Seam Sammensyning (flere artikler)
Sæt sammen Join
Sæt maskerne på en maskeholder Place on stitch holder Maskeholdere
Sy sammen Sew seams Sammensyning (flere artikler)
strømpep Strømpepind(e).
En kort pind med spids i begge ender, anvendes i sæt af 4 eller 5 til at strikke rundt.
dpn or dp Double pointed needle(s).
A short needle with points at both ends, used in sets or 4 or 5, for knitting in the round.
Strømpepinde
Strikkeprøve Swatch (gauge or tension) Strikkeprøver og strikkefasthed (flere artikler)
Strikkepind Knitting needle Strikkepinde (flere artikler)
Strikkeopskrift Knitting pattern At læse en strikkeopskrift
Strikkefasthed Gauge (US) Strikkeprøver og strikkefasthed (flere artikler)
Strikkefasthed Tension (UK) Strikkeprøver og strikkefasthed (flere artikler)
Strikke rundt Circular knitting
Strikke rundt Knitting in the round
Strik vrang i masken nedenunder og løft masken ovenover med over på højre pind p-b or p1b Purl stitch in the row below and slip the stitch above at the same time (sometimes used for purl stitch through the back loop; see p tbl)
Strik tilbage (tag masker af) Work back
Strik ret i masken nedenunder og løft masken ovenover med over på højre pind. k-b or k1b Knit stitch in row below and slip the stitch above at the same time (sometimes used for knit through the back loop; see k tbl).
Strik omkring det forreste maskeled (lænke) tfl Through the front loop
Strik masker op Knit up stitches At tage masker op (flere artikler)
Strik lige op Work straight, work even
Stoppenål Tapestry needle Stoppenåle
Stikkesting Backstitch
Spring en maske over sk Skip a stitch At tage en maske løs af (flere artikler)
Spejlvendt Mirrored
som vrang Som vrang.
Før højre pind ind i masken, som skulle du strikke en vrangmaske.
p-wise or PW Purlwise.
Insert right needle in to the stitch, as if you where to purl a stitch (from back to front).
At tage en maske løs af (flere artikler)
som ret Som ret.
Før højre pind ind i masken, som skulle du strikke en retmaske.
k-wise or KW Knitwise.
Insert right needle in to the stitch, as if you where to knit a stitch.
At tage en maske løs af (flere artikler)
Snoninger Braids (cables) Snoninger (flere artikler)
Snoninger Cables (braids) Snoninger (flere artikler)
Sno mod venstre (4 masker) Snoning mod venstre.
(over 4 masker)
LC Left Cross.
(cable over 4 stitches)
Cross 2 stitches to the left.
Same as: Cross 2 L
Snoninger med hjælpepind
Sno mod venstre (4 masker) Snoning mod venstre.
(over 4 masker)
Flyt 2 masker løst over på en hjælpepind, som skulle du strikke en vrangmaske, lad hjælpepinden hænge foran arbejdet, mens du strikker de næste masker; strik så maskerne på hjælpepinden.
cross 2 L Cross 2 stitches to the left.
(cable over 4 stitches)
Slip 2 stitches p-wise onto a cable needle, let cable needle hang in front of work as you knit the next 2 stiches; then knit stitches off of cable needle.
Snoninger med hjælpepind
Snoning mod højre.
(over 4 masker)
RC Right Cross
(cable over 4 stitches)
Cross 2 stitches to the right. Same as: Cross 2 R
Snoninger med hjælpepind
Snoning mod højre.
(over 4 masker)
Flyt 2 masker løst over på en hjælpepind, som skulle du strikke en vrangmaske, lad hjælpepinden hænge bagved arbejdet, mens du strikker de næste masker; strik så maskerne på hjælpepinden.
cross 2 R Cross 2 stitches to the right.
(cable over 4 stitches)
Slip 2 stitches p-wise onto a cable needle, let cable needle hang in back of work as you knit the next 2 stiches; then knit stitches off of cable needle.
Snoninger med hjælpepind
Slutningen af pinden (rækken) EOR End Of Row
Slutningen af pinden (omgang) EON End Of Needle
Slip en maske (og lad den falde) Drop a stitch
Slids (at dele) Split
so Slå om. Kaldes også omslag.
(udtagning)
Slå garnet om pinden inden næste maske strikkes. Denne udtagning anvendes til hulmønstre.
yo, yon, yrn, yfon or yfrn Yarn over.
(increase)
Bring yarn forward and then up over the right needle.
yon: Yarn over needle.
yrn: Yarn round needle.
yfon: Yarn forward and over needle.
yfrn: Yarn forward and around needle.
Slå om / omslag
2 so Slå om 2 gange.
(dobbeltudtagning)
Slå garnet om pinden 2 gange inden næste maske strikkes.
yo2 or yo twice Yarn over twice.
(double increase)
Bring yarn forward and then up over the right needle twice.
Dobbeltudtagning, slå om 2 gange
Skyggestrik Illusion knitting (also called: shadow knitting) Skyggestrik (flere artikler)
Skyggestrik Shadow knitting Skyggestrik (flere artikler)
Skuldersøm Shoulder seams Sammensyning (flere artikler)
Skråne Slope
Skiftevis alt Alternately
Sjal Shawl Sjaler (flere artikler)
Sidst, slut med Last
Sammensyning Seaming Sammensyning (flere artikler)
sm Sammen tog Together, altog At læse en strikkeopskrift
Række(r) Row(s)
Ryg- & forstykke Body
Rundpind Circular needle Rundpinde
Rullekrave Turtle neck
Rille (ofte retrille) Ridge
rib Rib (ribstrikning).
Lodrette kolonner af ret og vrang side om side, som 1r, 1v (enkeltrib).
rib Ribbing (ribbed knitting).
Vertical columns of knit and purl stitches, side by side, as in K1, P1 ribbing.
Enkeltrib
retstr Retstrik g st Garter stitch Retstrik
RS Retsiden RS Right Side At læse en strikkeopskrift
Retpind Knit row Ret og vrang
r og vr i 1 m Ret og vrang i samme maske.
(udtagning)
Strik først en ret i masken, strik bagefter en vrangmaske i samme maske.
moss st Moss stitch.
(increase)
Knit a stitch, leaving the stitch on the left needle; purl
Ret og vrang i samme maske
r og dr r i 1 m Ret og drejet ret i samme maske.
(udtagning)
Strik først en ret i masken uden at tage masken af pinden, strik bagefter en retmaske bagfra (drejet) i samme maske.
Det samme som 1 ret ud.
k1 f&b Knit 1 front & back.
(increase)
Knit a stitch, leaving stitch on left needle; knit into the back loop of this stitch.
Ret og drejet ret i samme maske (1 ret ud)
rfb Ret forfra og bagfra.
(udtagning)
Strik først en ret i masken uden at tage masken af pinden, strik bagefter en retmaske bagfra (drejet) i samme maske.
Samme som: 1 ret ud.
kfb Knit front & back.
(increase)
Knit a stitch, leaving stitch on left needle; knit into the back loop of this stitch.
Same as: K1 f&b
Ret og drejet ret i samme maske (1 ret ud)
r Ret k Knit Ret og vrang
rest Resterende, tilbageværende rem Remaining At læse en strikkeopskrift
Rapport(er) (mønsterrapport) grp(s) Group(s) At læse mønsterdiagrammer
lb Pund - vægtenhed (1 lb = 456 g) lbs Pound Vægtomregner og tabel
Popcorn - en bobletype pop Popcorn stitch Bobler (flere artikler)
Placer, anbring, læg, sæt Place
PM Placer markør PM Place Marker Maskemarkører
Pinde (rækker) Row(s)
p Pind(e) ndl(s) Needle(s) Strikkepinde (flere artikler)
Perlestrik (to pinde 1r, 1vr efterfulgt af to pinde 1vr, 1r) Moss stitch Perlestrik
Perlestrik Seed stitch Perlestrik
Patentstrik Fisherman's Rib Patent (flere artikler)
Overvidde Chest measurement Enheder og beregninger (flere artikler)
oz Ounces - vægtenhed (1 oz = 28,35 g) oz Ounce(s) Vægtomregner og tabel
Opslag Cast On Opslag (flere artikler)
omv gl Omvendt glat - som bagsiden af glatstrik. rev st st Reverse stockinette (stocking) stitch.
The ''purl'' side of plain, stockinette stitch. Purled on RS, Knitted on WS.
Glatstrik, glat vrang og retstrik
omv Omvendt rev Reverse
so Omslag. Kaldes også 'slå om'.
(udtagning)
Slå garnet om pinden inden næste maske strikkes. Denne udtagning anvendes til hulmønstre.
yo Yarn over.
(increase)
Bring yarn forward and then up over the right needle.
Slå om / omslag
omg Omgang(e) rnd(s) Round(s)
Ombuk Hem Ombuk (flere artikler)
ngl Nøgle (garnnøgle) Ball of yarn Garn (flere artikler)
nr. Nummer no Number
Neverkont Entrelac (also called: basket weave knitting) Mønstre (flere artikler)
Neverkont Basket weave knitting (also called: entrelac) Mønstre (flere artikler)
Mønsterrapport Pattern repeat At læse mønsterdiagrammer
Mønster pat(s) or patt(s) Pattern(s) Mønstre (flere artikler)
Mærketråd Marker Maskemarkører
Montering (at sy sammen) To make up (seaming, join) Sammensyning (flere artikler)
Modulstrikning Modular knitting (also called: number knitting) Dominostrik (flere artikler)
Modulstrikning Number knitting (also called: modular knitting) Historien bag dominostrik
mm Millimeter - længdeenhed mm Millimeters(s) Længdeomregner og tabel
mf Midtfor cf Center front
Midterstykke Centre front/back
Midtermasken Central stitch
Midten Center
mb Midtbag cb Center back
m Meter - længdeenhed m meter(s) Længdeomregner og tabel
mlrum Mellemrum sp(s) Space(s)
ml Mellem bet Between
Maskesting med arbejdet på pinde Kitchener stitch (also called: grafting, weaving) Maskesting med arbejdet på pinde
Maskesting Grafting (used to describe: Kitchener stitch) Sammensyning (flere artikler)
m Maskemarkør M Marker (stitch marker) Maskemarkører
Maskeholder Stitch holder Maskeholdere
Maskebue (lænke, løkke) Loop
m Maske st (s) Stitch(es) Ret og vrang
Mangler Missing
Manchet Cuff Håndledsmanchet
Mål Measure / measurements Enheder og beregninger (flere artikler)
Madrassting Mattress stitches Madrassting i glatstrik
Løkkeopslag for om Løkkeopslag for om.
(opslag og udtagning)
En løkke dannes med fingrene, således at garnet peger ud mod dig. Pinden stikkes ind i løkken forfra.
M1T Make 1 Towards.
(cast on and increase)
Make a backwards loop onto right needle so that the working yarn points towards you.
Løkkeopslag
Løkkeopslag bagom Løkkeopslag bagom.
(opslag og udtagning)
En løkke dannes med fingrene, således at garnet peger væk fra dig. Pinden stikkes ind i løkken bagfra.
M1A Make 1 Away.
(cast on and increase)
Make a backwards loop onto right needle, so that the working yarn points away from you.
Løkkeopslag
LLVR Løft, Løft, Vrang (= 2 vr sm mod venstre).
(indtagning)
Tag 2 masker løs af som ret - en af gangen. Før maskerne tilbage på venstre pind og strik de 2 masker vrang sammen omkring de bagerste maskeled (som når du strikker drejet vrang).
Hælder mod venstre (vrangsiden).
Modstykke: LLS - 2 r sm (mod venstre).
SSP Slip, Slip, Purl
(decrease)
Slip knit-wise, slip knit-wise, put the stitches back on the left needle and purl them together. A decrease, usually done on the purl-side.
Knit version: ssk.
2 vrang sammen mod venstre
LLS el. LLR Løft, Løft, Strik (el. Ret)
(indtagning)
Tag 2 masker løs af som ret - en af gangen. Før venstre pind ind gennem maskerne fra venstre og strik de to masker sammen omkring de bagerste maskeled (som når du strikker drejet ret).
Hælder mod venstre.
SSK Slip, Slip, Knit.
(decrease)
Slip 2 stitches knit-wise one at a time, knit the slipped stitches together.
Mirrored version: k2tog
2 ret sammen mod venstre (løft, løft, strik)
LLLS Løft, Løft, Løft, Strik.
(dobbeltindtagning)
Tag 3 masker løs af som ret - en af gangen. Før venstre pind ind gennem maskerne fra venstre og strik de 3 masker sammen omkring de bagerste maskeled (som når du strikker drejet ret).
Hælder mod venstre.
SSSK Slip, Slip, Slip, Knit.
(double decrease)
Slip 3 stitches one at a time, knit them together through the back loops.
3 ret sammen - Løft, løft, løft, strik
Løft næste maske henover pnso Pass next stitch over
lmo Løft den løse maske over en strikket maske (som ved 2 ret drejet sammen mod venstre) psso Pass the slipped stitch over (as done in sl1, k1, psso). 2 ret drejet sammen mod venstre
Løbegang Drawstring Løbegang til snor i livet
Lænke, løkke lb(s) Loop(s)
Læg (som ombuk) Pleat Ombuk (flere artikler)
Luk af BO Bind Off Aflukning / at lukke af (flere artikler)
Luk af Cast off Aflukning / at lukke af (flere artikler)
Luk af Fasten off Aflukning / at lukke af (flere artikler)
Lige Even
Lav en boble MB Make Bobble Bobler (flere artikler)
Lad en maske falde Drop a stitch Tabte masker (flere artikler)
Lad de resterende masker stå Leave remaining stitches
Krydsede masker Crossed stitches Drejede snoninger
Krave Collar
Kontrastfarve CC Contrasting color Farver i strik (flere artikler)
Kontinental strik.
Den mest udbredte strikkeform i Danmark. Garnet holdes i venstre hånd.
Continental knitting Ret og vrang
Kniplingestrik - hulmønstre Lace knitting Hulmønstre
Knapper Buttons
Knaphulskant Front band (with buttonholes) Knaphuller (flere artikler)
Knaphul Buttonhole Knaphuller (flere artikler)
kantm Kantmaske edge st Edge stitch Kanter og kantmasker (flere artikler)
Kanten nederst, ombuk Hem Ombuk (flere artikler)
Kant Border Kanter og kantmasker (flere artikler)
Kant Edge Kanter og kantmasker (flere artikler)
Jævnt Even At læse en strikkeopskrift
Jacquard strik (også kaldet tofarvestrik) Jacquard knitting (also called: stranded knitting) Tofarvestrik
inkl. Inklusiv incl. Including At læse en strikkeopskrift
Ingen maske.
Benyttes i mønsterdiagrammer til at beskrive en forsvundet en maske i forhold til omgangen før. For eksempel hvis der på den forgående omgang, er taget flere maske ind end ud.
No stitch.
Describes a missing stitch i a chart. For example if there was a more decreases than increases at the row below.
At læse mønsterdiagrammer
indt Indtagning(er) dec(s) Decrease(s) Indtagninger (flere artikler)
Højre hånd RH Right Hand
Højre forstykke Right front piece
Hæklet snor af luftmasker Chain (using crochet hook). Start with a slip knot.
Hæklenål hk Hook Hæklenåle
Hæklenål hk Crochet hook Hæklenåle
Hækle Crochet
Hækl kant, hæklet kant Crochet border Kanter og kantmasker (flere artikler)
Hæfte med maskesting Weaving in ends At hæfte med maskesting
Hveranden alt Alternate At læse en strikkeopskrift
Hveranden Every other At læse en strikkeopskrift
Hulrække Eyelet row Løbegang til snor i livet
Hulmønstre Lace Hulmønstre
Hulmønster Eyelet pattern Hulmønstre
Hue Cap
Hofter Hips
hj. p, hp el. hjælpep Hjælpepinde cn Cable needle Hjælpepinde
Hel længde Complete length
Halsudskæring Neckline
Halstørklæde Scarf
Halskant Neckband
Grundfarve MC Main color Farver i strik (flere artikler)
g, gr Gram - vægtenhed g, gr Gram - weight Vægtomregner og tabel
Gobelinstrik Intarsia Gobelinstrik
Gobelinstrik Picture knitting (also called: intarsia) Gobelinstrik
gl Glatstrik st st Stockinette/stocking stitch Glatstrik
gl vr Glat vrang.
Vrangsiden af glatstrik. Vrang på retsiden og ret på vrangsiden.
rev st st Reverse stockinette (stocking) stitch.
The ''purl'' side of plain, stockinette stitch. Purled on RS, Knitted on WS.
Glatstrik, glat vrang og retstrik
* * Gentag instruktion fra * til * * * Repeat instructions between asterisks, as directed At læse en strikkeopskrift
Gentag disse x omgange/pinde Repeat these x rows At læse en strikkeopskrift
gent Gentag rep Repeat(s) At læse en strikkeopskrift
gf Garnet foran arbejdet yf or yfwd Yarn forward At tage en maske løs af (flere artikler)
gf Garnet foran arbejdet wyif With yarn in front At tage en maske løs af (flere artikler)
gb Garnet bag arbejdet yb or ybk Yarn behind At tage en maske løs af (flere artikler)
gb Garnet bag arbejdet wyib With yarn in back At tage en maske løs af (flere artikler)
Garn rundt om pinden wrn Wool round needle Slå om / omslag
Garn over pinden won Wool over needle Slå om / omslag
x Gange x Times At læse en strikkeopskrift
flg Følg, følger, følgende (næste) foll Follow; follows; following At læse en strikkeopskrift
Fortsæt cont Continue At læse en strikkeopskrift
Forstykke Front piece
Forsiden (af arbejdet) - retsiden Front side (of work) - right side At læse en strikkeopskrift
Forrige prev Previous At læse en strikkeopskrift
Forreste maskeled fl Front loop(s)
Form ærmekuppel Sleeve top/cap shaping
Form Shape
Forkant Front band
Forkant Selvedge
Fordelt på 4 strømpepinde Set on 4 double-pointed needles
F&V Fold om masken og vend.
Benyttes til venderækker.
w&t Wrap and Turn.
Used for short rows.
Venderækker med fold om og vend metoden
Flyt Transfer
fl Flere mult Multiple At læse en strikkeopskrift
Fed (som i et fed garn) Skein (of yarn) Garn (flere artikler)
Farvekode Color key Farver i strik (flere artikler)
Farve A, B, C CA, CB, CC Color A, B, C Farver i strik (flere artikler)
Engelsk strikning, tråden holdes i højre hånd English knitting
1 vr, 2 vr, 3 vr… En vrangmaske, to vrangmasker, tre vrangmasker... p1, p2, p3... Purl one, purl two, purl three… Ret og vrang
1 r, 2 r, 3 r… En retmaske, to retmasker, tre retmasker… k1, k2, k3… Knit one, knit two, knit three… Ret og vrang
dr vr Drejet vrang
Strik vrang omkring det bagerste maskeled (lænke) således: Før højre pind bagom garnet og masken, og strik vrang omkring bagerste del af masken (lænke) ved at stikke pinden ind i masken fra venstre.
p tbl Purl stitch through the back loop Drejet ret og vrang
dr sno mod venstre Drejet snoning mod venstre.
(over 2 masker)
Før 2 masker fra venstre pind over på højre pind uden at strikke dem. Før venstre pind ind i anden maske på højre pind foran arbejdet. Træk højre pind ud af de 2 første masker og lad den frie maske falde bag arbejdet. Saml nu denne maske op med højre pind og før den tilbage til venstre pind. Strik 2 drejet ret.
LT Left Twist.
(over 2 stitches)
Slip 2 stitches from the left needle to the right needle. Place left needle into the second stitch on the right needle from the front side of the work. Pull out the right needle from the 2 stitches, so the free stitch falls
behind the work. Pick up the free stitch with the right needle and slip it back on to left needle. Knit the 2 stitches through the back loop.
Drejede snoninger
dr sno mod højre Drejet snoning mod højre.
(over 2 masker)
Før 2 masker fra venstre pind over på højre pind uden at strikke dem. Før venstre pind ind i anden maske på højre pind bag arbejdet. Træk højre pind ud af de 2 første masker og lad den frie maske falde foran arbejdet. Saml nu denne maske op med højre pind og før den tilbage til venstre pind. Strik 2 drejet ret.
RT Right Twist.
(over 2 stitches)
Slip 2 stitches from the left needle to the right needle. Place left needle into the second stitch on the right needle from the back side of the work. Pull out the right needle from the 2 stitches, so the free stitch falls to the front of the work. Pick up the free stitch with the right needle and slip it back on to the left needle. Knit the 2 stitches through the back loop.
Drejede snoninger
dr r Drejet ret.
Strik ret omkring det bagerste maskeled (lænke) således: I stedet for at stikke højre pind ind i masken fra venstre side som normalt, stikkes pinden i stedet ind fra højre side og bagud. Strik derefter ret.
k tbl Knit stitch through the back loop. Drejet ret og vrang
dr r Drejet ret KB Knit into back of stitch. Drejet ret og vrang
dr m Drejet maske tw st Twisted stitch Drejet ret og vrang
dr Drejet
Strik omkring det bagerste maskeled (lænke). Som når der strikkes drejet ret og vrang.
tbl Through the back loop. Drejet ret og vrang
Dominostrik (en afart af modulstrikning) Domino knitting (modular knitting) Dominostrik (flere artikler)
Dominansstrik Dominant knitting Dominans
Dobbeltstrik Double knitting
dbl indt (mod venstre) Dobbeltindtagning mod venstre.
(dobbeltindtagning)
Tag 1 maske løs af, strik 2 masker ret sammen og trække den løse maske over de to sammenstrikkede masker.
Hælder mod venstre.
SK2P Slip1, Knit 2 tog, Pass.
(double decrease)
Slip 1, knit 2 together, pass the slipped stitch over.
Dobbeltindtagning
Deleligt med Work a multiple of Skema over mulige delinger af maskeantal
Dele på midten Divide at the center
ca Cirka approx Approximately
CDI Centreret dobbeltindtagning.
(dobbeltindtagning)
Løft 2 masker løst af, som om du skal strikke dem sammen, strik 1 ret, og træk de 2 løse masker sammen over den strikkede maske.
CDD Centered Double Decrease.
(double decrease)
Slip 2 stitches together, knit 1, pass the slipped stitches over (together) the knit stitch.
Centreret dobbeltindtagning
cm Centimeter - længdeenhed cm Centimeter(s) - length unit Længdeomregner og tabel
Bærestykke Yoke
Bundt garn Hank of yarn Garn (flere artikler)
Bullen.
Fx kroppen på en trøje (for og bagstykke samlet).
Body
Buk (el. fold) Fold Ombuk (flere artikler)
Brystvidde Chest measurement
Bort, kant Border (edge) Kanter og kantmasker (flere artikler)
Bobler Bubbles Bobler (flere artikler)
beg Begynd(else) beg Begin(ning)
Bagerste maskeled Back loop (of stitch)
arb Arbejdet Work (knitting)
Antal omgange Number of rows
afl Aflukning / luk af BO Bind Off Aflukning / at lukke af (flere artikler)
3 r sm - dr 3 ret sammen - drejet
(dobbeltindtagning)
Tag 3 masker løs af som ret - en af gangen. Før venstre pind ind gennem maskerne fra venstre og strik de 3 masker sammen omkring de bagerste maskeled (som når du strikker drejet ret).
Hælder mod venstre.
SSSK Slip, Slip, Slip, Knit
(double decrease)
Slip 3 stitches one at a time, knit them together through the back loops.
3 ret sammen - Løft, løft, løft, strik
2 vr sm (mod venstre) 2 vrang sammen mod venstre (= LLVR).
(indtagning)
Tag 2 masker løs af som ret - en af gangen. Før maskerne tilbage på venstre pind og strik de 2 masker vrang sammen omkring de bagerste maskeled (som når du strikker drejet vrang).
Hælder mod venstre (vrangsiden).
Modstykke: 2 r sm (mod venstre).
SSP Slip, Slip, Purl
(decrease)
Slip knit-wise, slip knit-wise, put the stitches back on the left needle and purl them together. A decrease, usually done on the purl-side.
Knit version: ssk.
2 vrang sammen mod venstre
2 vr sm (mod højre) 2 vrang sammen mod højre.
(indtagning)
Strik 2 masker vrang sammen.
Hælder mod højre (vrangsiden).
Modstykke: 2 r sm (mod højre).
p2tog Purl 2 together.
(decrease)
Knit version: k2tog
2 vrang sammen mod højre
2 r sm (mod venstre) forbedret 2 ret sammen mod venstre forbedret.
(indtagning)
Tag 1 maske løs af som ret, og 1 maske løs af som vrang. Før venstre pind ind gennem maskerne fra venstre og strik de to masker sammen omkring de bagerste maskeled (som når du strikker drejet ret).
Hælder mod venstre.
SSK (improved) Slip, Slip, Knit - improved.
(decrease)
Slip 1 stitch knit-wise, slip 1 stitch purl-wise, knit the slipped stitches together.
2 ret sammen mod venstre forbedret (løft, løft, strik forbedret)
2 r sm (mod venstre) 2 ret sammen mod venstre
(indtagning)
Tag 2 masker løs af som ret - en af gangen. Før venstre pind ind gennem maskerne fra venstre og strik de to masker sammen omkring de bagerste maskeled (som når du strikker drejet ret).
Hælder mod venstre.
SSK Slip, Slip, Knit
(decrease)
Slip 2 stitches knit-wise one at a time, knit the slipped stitches together.
Mirrored version: k2tog
2 ret sammen mod venstre (løft, løft, strik)
2 r sm (mod højre) 2 ret sammen mod højre.
(indtagning)
Indtagning ved at strikke 2 masker ret sammen.
Hælder mod højre.
k2tog Knit 2 together.
(decrease)
Mirrored version: ssk
2 ret sammen mod højre
2 r dr sm (mod højre) 2 ret drejet sammen mod højre.
(indtagning)
Strik en maske, løft den tilbage på venstre pind, løft den efterfølgende maske hen over masken, løft masken tilbage til højre pind.
Hælder mod højre.
KRPR Knit, Return, Pass, Return.
(decrease)
Knit 1, return the stitch to the left needle, pass the next loop over the stitch.
Mirrored version: SKP
2 ret drejet sammen mod højre
2 r dr sm (mod venstre) 2 ret drejet sammen mod venstre.
(indtagning)
Tag en maske løs af, strik næste maske ret og trække den løse maske over den strikkede.
Hælder mod venstre.
SKP, SKPO or sl1, k1, psso Slip, Knit, Pass Over
(decrease)
Slip a stitch, knit the next stitch, pass the slipped stitch over the knit one.
Mirrored version: KRPR
2 ret drejet sammen mod venstre
2 dr vr sm 2 drejet vrang sammen.
(indtagning)
Strik 2 vrang sammen omkring de bagerste maskeled (lænker) således: Før højre pind bagom garnet og maskerne, og strik vrang omkring det bagerste led af maskerne ved at strikkepinden ind i maskerne fra venstre.
Hælder mod højre (vrangsiden).
Modstykke: 2 dr r sm.
p2tog tbl Purl 2 together through the back loops
(decrease)
Knit version: k2tog tbl
2 drejet vrang sammen mod venstre
2 dr r sm 2 drejet ret sammen.
(indtagning)
Strik to ret sammen omkring de bagerste maskeled (lænker) på de to masker således: I stedet for at stikke højre pind ind i maskerne fra venstre side som normalt, stikkes pinden i stedet ind fra højre side og bagud. Derefter strikkes de to masker ret sammen.
Hælder mod venstre.
k2tog tbl Knit 2 together through the back loops.
(decrease)
2 drejet ret sammen mod venstre
1 vr ud 1 vrang ud.
(udtagning)
Vrang og drejet vrang i samme maske.
Strik først en vrang i masken uden at tage masken af pinden, strik bagefter en vrangmaske bagfra (drejet) i samme maske.
p1 f&b Purl 1 front & back.
(increase)
Purl a stitch, leaving stitch on left needle; purl into the back loop of this stitch.
Knit version: k1 f&b
Vrang og drejet vrang i samme maske (1 vrang ud)
1r, so, 1r 1 ret, slå om, 1 ret
i samme maske
(dobbeltudtagning)
K, YO, K Knit, Yarn Over, Knit
all in the same stitch.
(double increase)
Dobbeltudtagning: 1 ret, slå om, 1 ret
1 r ud 1 ret ud.
(udtagning)
Strik først en ret i masken uden at tage masken af pinden, strik bagefter en retmaske bagfra (drejet) i samme maske.
k1 f&b Knit 1 front & back.
(increase)
Knit a stitch, leaving stitch on left needle; knit into the back loop of this stitch.
Same as: Bar increase
Ret og drejet ret i samme maske (1 ret ud)
1 r ud 1 ret ud.
(udtagning)
Strik først en ret i masken uden at tage masken af pinden, strik bagefter en retmaske bagfra (drejet) i samme maske.
bar increase Bar increase.
(increase)
Knit a stitch, leaving stitch on left needle; knit into the back loop of this stitch.
Same as: k1 f&b
Ret og drejet ret i samme maske (1 ret ud)
1 l ud mod venstre 1 løftet udtagning mod venstre.
Venstre pind stikkes ind i masken under den maske, der lige er strikket. Masken løftes op på pinden og der strikkes ret i den. Denne udtagning kan være stram.
Spejlet version: 1 l ud mod højre
KLL Knit Left Loop.
(lifted increase)
Insert left needle into left loop of stitch two rows below last completed stitch. Knit this stitch through the back loop.
Mirrored version: KRL
Løftede udtagninger
LUV 1 løftet udtagning mod venstre - LUV.
Venstre pind stikkes ind i masken under den maske, der lige er strikket. Masken løftes op på pinden og der strikkes ret i den. Denne udtagning kan være stram.
Spejlet version: 1 l ud mod højre
KLL Knit Left Loop.
(lifted increase)
Insert left needle into left loop of stitch two rows below last completed stitch. Knit this stitch through the back loop.
Mirrored version: KRL
Løftede udtagninger
1 l ud mod højre 1 løftet udtagning mod højre.
Højre pind stikkes ind i masken under den maske, der skal strikkes. Der strikkes ret i den løftede maske. Denne udtagning kan være stram.
Spejlet version: 1 l ud mod venstre
KRL Knit Right Loop.
(lifted increase)
Insert right needle into right loop of stitch just below next stitch; place it onto left needle and knit it; then knit the stitch on needle.
Mirrored version: KLL
Løftede udtagninger
LUH 1 løftet udtagning mod højre - LUH.
Højre pind stikkes ind i masken under den maske, der skal strikkes. Der strikkes ret i den løftede maske. Denne udtagning kan være stram.
Spejlet version: 1 l ud mod venstre - LUV
KRL Knit Right Loop.
(lifted increase)
Insert right needle into right loop of stitch just below next stitch; place it onto left needle and knit it; then knit the stitch on needle.
Mirrored version: KLL
Løftede udtagninger
1 lænkeudt 1 lænkeudtagning.
Løft lænken mellem maskerne op forfra med venstre pind. Strik ret i lænken.
Anvendes som er dekorativ udtagning, da den efterlader et lille hul i mønsteret.
Increase (visible).
Knit into strand between stitches. Used for decorative increases. Leaves a small hole in the pattern.
Lænkeudtagning
1 ud i lænken forfra 1 drejet lænkeudtagning forfra.
Løft lænken mellem maskerne op forfra med venstre pind. Strik omkring det bagerste maskeled af lænken. Denne udtagning kan være stram.
Spejlet version: 1 ud i lænken bagfra.
M1F or M1L Make 1 Front
or Make 1 Left.
(increase)
From the front, lift loop between stitches with left needle, knit into back of loop.
Mirrored version: M1B
Drejede lænkeudtagninger
1 ud i lænken bagfra 1 drejet lænkeudtagning bagfra.
Løft lænken mellem maskerne op bagfra med venstre pind. Strik omkring det forreste maskeled af lænken. Denne udtagning kan være stram.
Spejlet version: 1 ud i lænken forfra.
M1B or M1R Make 1 Back
or Make 1 Right
(increase)
From the back, lift loop between stitches with left needle, knit into front of loop
Mirrored version: M1F
Drejede lænkeudtagninger