PaaPinden.dk

Hvorfor strikke? Ja hvorfor egentlig ikke?
  • English
  • Dansk

Strikkeordbog

Dansk forkortelsesorter faldende Dansk term Engelsk forkortelse Engelsk term Link til artikel
Ærme(r) Sleeve(s)
Garn rundt om pinden wrn Wool round needle
Mønster pat(s) or patt(s) Pattern(s)
Krave Collar
Slutningen af pinden (rækken) EOR End Of Row
Bort, kant Border (edge)
Ærmegab Armhole
Krydsede masker Crossed stitches
Gobelinstrik Intarsia
Mønsterrapport Pattern repeat
Lad de resterende masker stå Leave remaining stitches
Spring en maske over sk Skip a stitch
Brystvidde Chest measurement
Ærmekuppel Top (sleeve) shaping
Gobelinstrik Picture knitting (also called: intarsia)
Mål Measure / measurements
Lad en maske falde Drop a stitch
Mangler Missing
Overvidde Chest measurement
Gentag disse x omgange/pinde Repeat these x rows
Neverkont Entrelac (also called: basket weave knitting)
Lav en boble MB Make Bobble
Stikkesting Backstitch
Læg (som ombuk) Pleat
Halskant Neckband
Neverkont Basket weave knitting (also called: entrelac)
Stoppenål Tapestry needle
Ombuk Hem
Halstørklæde Scarf
Strikkeopskrift Knitting pattern
Strik lige op Work straight, work even
Buk (el. fold) Fold
Halsudskæring Neckline
Patentstrik Fisherman's Rib
Strik masker op Knit up stitches
Bullen.
Fx kroppen på en trøje (for og bagstykke samlet).
Body
Hel længde Complete length
Perlestrik Moss stitch
Strik omkring det forreste maskeled (lænke) tfl Through the front loop
Bundt garn Hank of yarn
Lige even
Hofter Hips
Perlestrik Seed stitch
Strik ret i masken nedenunder og løft masken ovenover med over på højre pind. k-b or k1b Knit stitch in row below and slip the stitch above at the same time (sometimes used for knit through the back loop; see k tbl).
Fed (som i et fed garn) Skein (of yarn)
Luk af BO Bind Off
Grundfarve MC Main color
Popcorn - en bobletype pop Popcorn stitch
Strik tilbage (tag masker af) Work back
Bærestykke Yoke
Dele på midten Divide at the center
Hue Cap
Rapport(er) (mønsterrapport) grp(s) Group(s)
Strik vrang i masken nedenunder og løft masken ovenover med over på højre pind p-b or p1b Purl stitch in the row below and slip the stitch above at the same time (sometimes used for purl stitch through the back loop; see p tbl)
Deleligt med Work a multiple of
Luk af Cast off
Hulmønster Eyelet pattern
Retpind Knit row
Strikke rundt Circular knitting
Dobbeltstrik Double knitting
Luk af Fasten off
Ingen maske.
Benyttes i mønsterdiagrammer til at beskrive en forsvundet en maske i forhold til omgangen før. For eksempel hvis der på den forgående omgang, er taget flere maske ind end ud.
No stitch.
Describes a missing stitch i a chart. For example if there was a more decreases than increases at the row below.
Hulrække Eyelet row
Rille (ofte retrille) Ridge
Strikke rundt Knitting in the round
Dominansstrik Dominant knitting
Lænke, løkke lb(s) Loop(s)
Hveranden Every other
Rullekrave Turtle neck
Strikkefasthed Gauge (US)
Dominostrik (en afart af modulstrikning) Domino knitting (modular knitting)
Løbegang Drawstring
Hækl kant, hæklet kant Crochet border
Rundpind Circular needle
Strikkefasthed Tension (UK)
Engelsk strikning, tråden holdes i højre hånd English knitting
Løft næste maske henover pnso Pass next stitch over
Hækle Crochet
Ryg- & forstykke Body
Strikkepind Knitting needle
Madrassting Mattress stitches
Hæklenål hk Hook
Række(r) Row(s)
Strikkeprøve Swatch (gauge or tension)
Farve A, B, C CA, CB, CC Color A, B, C
Manchet Cuff
Hæklenål hk Crochet hook
Pind(e) Row(s)
Sy sammen Sew seams
Farvekode Color key
Maskebue (lænke, løkke) Loop
Hæklet snor af luftmasker Chain (using crochet hook). Start with a slip knot.
Tag masker op (langs kanten af arbejdet) pu Pick up stitches
Flyt Transfer
Maskeholder Stitch holder
Højre forstykke Right front piece
Sidst, slut med Last
Sæt maskerne på en maskeholder Place on stitch holder
Fordelt på 4 strømpepinde Set on 4 double-pointed needles
Maskesting Grafting (used to describe: Kitchener stitch)
Højre hånd RH Right Hand
Sjal Shawl
Sæt sammen Join
Forkant Front band
Maskesting med arbejdet på pinde Kitchener stitch (also called: grafting, weaving)
Skiftevis alt Alternately
Søm Seam
Forkant Selvedge
Hæfte med maskesting Weaving in ends
Jacquard strik (også kaldet tofarvestrik) Jacquard knitting (also called: stranded knitting )
Skråne Slope
Form ærmekuppel Sleeve top/cap shaping
Midten Center
Jævnt Even
Skuldersøm Shoulder seams
Form Shape
Midtermasken Central stitch
Kant Border
Skyggestrik Illusion knitting (also called: shadow knitting)
Tofarvestrik Stranded knitting (also called: two color knitting)
Forreste maskeled fl Front loop(s)
Midterstykke Centre front/back
Kant Edge
Skyggestrik Shadow knitting
Hveranden alt Alternate
Tofarvestrik Two color knitting
Forrige prev Previous
Modulstrikning Modular knitting (also called: number knitting)
Kanten nederst, ombuk Hem
Slids (at dele) Split
Placer, anbring, læg, sæt Place
Tohåndsstrik.
En metode til at holde garnet når der strikkes to-farve-strik. Her holdes den ene farve i venstre hånd, som ved kontinental strikning, og den anden i højre, som ved engelsk strikning.
Two hand knitting.
Forsiden (af arbejdet) - retsiden Front side (of work) - right side
Modulstrikning Number knitting (also called: modular knitting)
Knaphul Buttonhole
Slip en maske (og lad den falde) Drop a stitch
Antal omgange Number of rows
Træk garnet gennem løkken Draw through a loop
Forstykke Front piece
montering (at sy sammen) to make up (seaming, join)
Knaphulskant Front band (with buttonholes)
Snoninger Braids (cables)
Bagerste maskeled Back loop (of stitch)
ulige odd
Vend.
Vend arbejdet på det anførte sted inden afslutning af rækken.
Turn (the work)
Fortsæt cont Continue
Sammensyning Seaming
Knapper Buttons
Snoninger Cables (braids)
Hulmønstre Lace
Venderækker.
Arbejdet vendes inden pinden er færdig og der strikkes et givet stykke tilbage, hvorefter der igen vendes.
Short rows
Mærketråd Marker
Kontinental strik.
Den mest udbredte strikkeform i Danmark. Garnet holdes i venstre hånd.
Continental knitting
Spejlvendt Mirrored
Kniplingestrik - hulmønstre Lace knitting
Venstre hånd LH Left Hand
Garn over pinden won Wool over needle
Kontrastfarve CC Contrasting color
Slutningen af pinden (omgang) EON End Of Needle
Bobler Bubbles
" Tomme(r) - længdeenhed (1 in = 2,54 cm) in(s) or '' Inch(es)
* * Gentag instruktion fra * til * * * Repeat instructions between asterisks, as directed
1 l ud mod højre 1 løftet udtagning mod højre.
Højre pind stikkes ind i masken under den maske, der skal strikkes. Der strikkes ret i den løftede maske. Denne udtagning kan være stram.
Spejlet version: 1 l ud mod venstre
KRL Knit Right Loop.
(lifted increase)
Insert right needle into right loop of stitch just below next stitch; place it onto left needle and knit it; then knit the stitch on needle.
Mirrored version: KLL
1 l ud mod venstre 1 løftet udtagning mod venstre.
Venstre pind stikkes ind i masken under den maske, der lige er strikket. Masken løftes op på pinden og der strikkes ret i den. Denne udtagning kan være stram.
Spejlet version: 1 l ud mod højre
KLL Knit Left Loop.
(lifted increase)
Insert left needle into left loop of stitch two rows below last completed stitch. Knit this stitch through the back loop.
Mirrored version: KRL
1 lænkeudt 1 lænkeudtagning.
Løft lænken mellem maskerne op forfra med venstre pind. Strik ret i lænken.
Anvendes som er dekorativ udtagning, da den efterlader et lille hul i mønsteret.
Increase (visible).
Knit into strand between stitches. Used for decorative increases. Leaves a small hole in the pattern.
1 r ud 1 ret ud.
(udtagning)
Strik først en ret i masken uden at tage masken af pinden, strik bagefter en retmaske bagfra (drejet) i samme maske.
k1 f&b Knit 1 front & back.
(increase)
Knit a stitch, leaving stitch on left needle; knit into the back loop of this stitch.
Same as: Bar increase
1 r ud 1 ret ud.
(udtagning)
Strik først en ret i masken uden at tage masken af pinden, strik bagefter en retmaske bagfra (drejet) i samme maske.
bar increase Bar increase.
(increase)
Knit a stitch, leaving stitch on left needle; knit into the back loop of this stitch.
Same as: k1 f&b
1 r, 2 r, 3 r… En retmaske, to retmasker, tre retmasker… k1, k2, k3… Knit one, knit two, knit three…
1 ud i lænken bagfra 1 drejet lænkeudtagning bagfra.
Løft lænken mellem maskerne op bagfra med venstre pind. Strik omkring det forreste maskeled af lænken. Denne udtagning kan være stram.
Spejlet version: 1 ud i lænken forfra.
M1B or M1R Make 1 Back
or Make 1 Right
(increase)
From the back, lift loop between stitches with left needle, knit into front of loop
Mirrored version: M1F
1 ud i lænken forfra 1 drejet lænkeudtagning forfra.
Løft lænken mellem maskerne op forfra med venstre pind. Strik omkring det bagerste maskeled af lænken. Denne udtagning kan være stram.
Spejlet version: 1 ud i lænken bagfra.
M1F or M1L Make 1 Front
or Make 1 Left.
(increase)
From the front, lift loop between stitches with left needle, knit into back of loop.
Mirrored version: M1B
1 vr ud 1 vrang ud.
(udtagning)
Vrang og drejet vrang i samme maske.
Strik først en vrang i masken uden at tage masken af pinden, strik bagefter en vrangmaske bagfra (drejet) i samme maske.
p1 f&b Purl 1 front & back.
(increase)
Purl a stitch, leaving stitch on left needle; purl into the back loop of this stitch.
Knit version: k1 f&b
1 vr, 2 vr, 3 vr… En vrangmaske, to vrangmasker, tre vrangmasker... p1, p2, p3... Purl one, purl two, purl three…
1r, so, 1r 1 ret, slå om, 1 ret
i samme maske
(dobbeltudtagning)
K, YO, K Knit, Yarn Over, Knit
all in the same stitch.
(double increase)
2 dr r sm 2 drejet ret sammen.
(indtagning)
Strik to ret sammen omkring de bagerste maskeled (lænker) på de to masker således: I stedet for at stikke højre pind ind i maskerne fra venstre side som normalt, stikkes pinden i stedet ind fra højre side og bagud. Derefter strikkes de to masker ret sammen.
Hælder mod venstre.
k2tog tbl Knit 2 together through the back loops.
(decrease)
2 dr vr sm 2 drejet vrang sammen.
(indtagning)
Strik 2 vrang sammen omkring de bagerste maskeled (lænker) således: Før højre pind bagom garnet og maskerne, og strik vrang omkring det bagerste led af maskerne ved at strikkepinden ind i maskerne fra venstre.
Hælder mod højre (vrangsiden).
Modstykke: 2 dr r sm.
p2tog tbl Purl 2 together through the back loops
(decrease)
Knit version: k2tog tbl
2 r dr sm (mod højre) 2 ret drejet sammen mod højre.
(indtagning)
Strik en maske, løft den tilbage på venstre pind, løft den efterfølgende maske hen over masken, løft masken tilbage til højre pind.
Hælder mod højre.
KRPR Knit, Return, Pass, Return.
(decrease)
Knit 1, return the stitch to the left needle, pass the next loop over the stitch.
Mirrored version: SKP
2 r dr sm (mod venstre) 2 ret drejet sammen mod venstre.
(indtagning)
Tag en maske løs af, strik næste maske ret og trække den løse maske over den strikkede.
Hælder mod venstre.
SKP, SKPO or sl1, k1, psso Slip, Knit, Pass Over
(decrease)
Slip a stitch, knit the next stitch, pass the slipped stitch over the knit one.
Mirrored version: KRPR
2 r sm (mod højre) 2 ret sammen mod højre.
(indtagning)
Indtagning ved at strikke 2 masker ret sammen.
Hælder mod højre.
k2tog Knit 2 together.
(decrease)
Mirrored version: ssk
2 r sm (mod venstre) 2 ret sammen mod venstre
(indtagning)
Tag 2 masker løs af som ret - en af gangen. Før venstre pind ind gennem maskerne fra venstre og strik de to masker sammen omkring de bagerste maskeled (som når du strikker drejet ret).
Hælder mod venstre.
SSK Slip, Slip, Knit
(decrease)
Slip 2 stitches knit-wise one at a time, knit the slipped stitches together.
Mirrored version: k2tog
2 r sm (mod venstre) forbedret 2 ret sammen mod venstre forbedret.
(indtagning)
Tag 1 maske løs af som ret, og 1 maske løs af som vrang. Før venstre pind ind gennem maskerne fra venstre og strik de to masker sammen omkring de bagerste maskeled (som når du strikker drejet ret).
Hælder mod venstre.
SSK (improved) Slip, Slip, Knit - improved.
(decrease)
Slip 1 stitch knit-wise, slip 1 stitch purl-wise, knit the slipped stitches together.
2 so Slå om 2 gange.
(dobbeltudtagning)
Slå garnet om pinden 2 gange inden næste maske strikkes.
yo2 or yo twice Yarn over twice.
(double increase)
Bring yarn forward and then up over the right needle twice.
2 vr sm (mod højre) 2 vrang sammen mod højre.
(indtagning)
Strik 2 masker vrang sammen.
Hælder mod højre (vrangsiden).
Modstykke: 2 r sm (mod højre).
p2tog Purl 2 together.
(decrease)
Knit version: k2tog
2 vr sm (mod venstre) 2 vrang sammen mod venstre.
(indtagning)
Tag 2 masker løs af som ret - en af gangen. Før maskerne tilbage på venstre pind og strik de 2 masker vrang sammen omkring de bagerste maskeled (som når du strikker drejet vrang).
Hælder mod venstre (vrangsiden).
Modstykke: 2 r sm (mod venstre).
SSP Slip, Slip, Purl
(decrease)
Slip knit-wise, slip knit-wise, put the stitches back on the left needle and purl them together. A decrease, usually done on the purl-side.
Knit version: ssk.
3 r sm - dr 3 ret sammen - drejet
(dobbeltindtagning)
Tag 3 masker løs af som ret - en af gangen. Før venstre pind ind gennem maskerne fra venstre og strik de 3 masker sammen omkring de bagerste maskeled (som når du strikker drejet ret).
Hælder mod venstre.
SSSK Slip, Slip, Slip, Knit
(double decrease)
Slip 3 stitches one at a time, knit them together through the back loops.
afl Aflukning / luk af BO Bind Off
arb Arbejdet Work (knitting)
beg Begynd(else) beg Begin(ning)
ca Cirka approx Approximately
CDI Centreret dobbeltindtagning.
(dobbeltindtagning)
Løft 2 masker løst af, som om du skal strikke dem sammen, strik 1 ret, og træk de 2 løse masker sammen over den strikkede maske.
CDD Centered Double Decrease.
(double decrease)
Slip 2 stitches together, knit 1, pass the slipped stitches over (together) the knit stitch.
cm Centimeter - længdeenhed cm Centimeter(s)
dbl indt (mod venstre) Dobbeltindtagning mod venstre.
(dobbeltindtagning)
Tag 1 maske løs af, strik 2 masker ret sammen og trække den løse maske over de to sammenstrikkede masker.
Hælder mod venstre.
SK2P Slip1, Knit 2 tog, Pass.
(double decrease)
Slip 1, knit 2 together, pass the slipped stitch over.
dr Drejet
Strik omkring det bagerste maskeled (lænke). Som når der strikkes drejet ret og vrang.
tbl Through the back loop.
dr m Drejet maske tw st Twisted stitch
dr r Drejet ret.
Strik ret omkring det bagerste maskeled (lænke) således: I stedet for at stikke højre pind ind i masken fra venstre side som normalt, stikkes pinden i stedet ind fra højre side og bagud. Strik derefter ret.
k tbl Knit stitch through the back loop.
dr r Drejet ret KB Knit into back of stitch.
dr sno mod højre Drejet snoning mod højre.
(over 2 masker)
Før 2 masker fra venstre pind over på højre pind uden at strikke dem. Før venstre pind ind i anden maske på højre pind bag arbejdet. Træk højre pind ud af de 2 første masker og lad den frie maske falde foran arbejdet. Saml nu denne maske op med højre pind og før den tilbage til venstre pind. Strik 2 drejet ret.
RT Right Twist.
(over 2 stitches)
Slip 2 stitches from the left needle to the right needle. Place left needle into the second stitch on the right needle from the back side of the work. Pull out the right needle from the 2 stitches, so the free stitch falls to the front of the work. Pick up the free stitch with the right needle and slip it back on to the left needle. Knit the 2 stitches through the back loop.
dr sno mod venstre Drejet snoning mod venstre.
(over 2 masker)
Før 2 masker fra venstre pind over på højre pind uden at strikke dem. Før venstre pind ind i anden maske på højre pind foran arbejdet. Træk højre pind ud af de 2 første masker og lad den frie maske falde bag arbejdet. Saml nu denne maske op med højre pind og før den tilbage til venstre pind. Strik 2 drejet ret.
LT Left Twist.
(over 2 stitches)
Slip 2 stitches from the left needle to the right needle. Place left needle into the second stitch on the right needle from the front side of the work. Pull out the right needle from the 2 stitches, so the free stitch falls
behind the work. Pick up the free stitch with the right needle and slip it back on to left needle. Knit the 2 stitches through the back loop.
dr vr Drejet vrang
Strik vrang omkring det bagerste maskeled (lænke) således: Før højre pind bagom garnet og masken, og strik vrang omkring bagerste del af masken (lænke) ved at stikke pinden ind i masken fra venstre.
p tbl Purl stitch through the back loop
F&V Fold om masken og vend.
Benyttes til venderækker.
w&t Wrap and Turn.
Used for short rows.
fl Flere mult Multiple
flg. Følg, følger, følgende (næste) foll Follow; follows; following
g, gr Gram - vægtenhed g, gr Gram - weight
gb Garnet bag arbejdet wyib With yarn in back
gb Garnet bag arbejdet yb or ybk Yarn behind
gent Gentag rep Repeat(s)
gf Garnet foran arbejdet wyif With yarn in front
gf Garnet foran arbejdet yf or yfwd Yarn forward
gl Glatstrik st st stockinette/stocking stitch
gl vr Glat vrang.
Vrangsiden af glatstrik. Vrang på retsiden og ret på vrangsiden.
rev st st Reverse stockinette (stocking) stitch.
The ''purl'' side of plain, stockinette stitch. Purled on RS, Knitted on WS.
hj. p, hp el. hjælpep Hjælpepinde cn Cable needle
indt Indtagning(er) dec(s) Decrease(s)
indt Tag ind dec Decrease
inkl. Inklusiv incl. including
kantm Kantmaske edge st Edge stitch
la Tag en maske løs af.
Hvis det ikke specificeres hvordan, så tag den af med garnet bag arbejdet som skulle du strikke en vrangmaske. Medmindre du skal tage ind, så tag den af som om du skal strikke en retmaske ved retstrik og som om du skal strikke en vrangmaske ved vrangstrik.
sl or sl st Slip a stitch.
If it's not specified, slip the stitch purl-wise with the yarn behind your work. Unless you are decreasing: then, slip it knit-wise on the knit rows, and purl-wise on the purl rows.
la som ret Tag en maske løs af som ret (som skulle du strikke en retmaske). sl1k, sl1 kw or sl1 k-wise Slip a stitch knitwise
la som vrang Tag en maske løs af som vrang (som skulle du strikke en vrangmaske). sl1p, sl1 pw or sl1 p-wise Slip a stitch purlwise
lb pund - vægtenhed (1 lb = 456 g) lbs pound
LLLS Løft, Løft, Løft, Strik.
(dobbeltindtagning)
Tag 3 masker løs af som ret - en af gangen. Før venstre pind ind gennem maskerne fra venstre og strik de 3 masker sammen omkring de bagerste maskeled (som når du strikker drejet ret).
Hælder mod venstre.
SSSK Slip, Slip, Slip, Knit.
(double decrease)
Slip 3 stitches one at a time, knit them together through the back loops.
LLS Løft, Løft, Strik
(indtagning)
Tag 2 masker løs af som ret - en af gangen. Før venstre pind ind gennem maskerne fra venstre og strik de to masker sammen omkring de bagerste maskeled (som når du strikker drejet ret).
Hælder mod venstre.
SSK Slip, Slip, Knit.
(decrease)
Slip 2 stitches knit-wise one at a time, knit the slipped stitches together.
Mirrored version: k2tog
lmo Løft den løse maske over en strikket maske. psso Pass the slipped stitch over (as done in sl1, k1, psso).
løkkeopslag bagom Løkkeopslag bagom.
(opslag og udtagning)
En løkke dannes med fingrene, således at garnet peger væk fra dig. Pinden stikkes ind i løkken bagfra.
M1A Make 1 Away.
(cast on and increase)
Make a backwards loop onto right needle, so that the working yarn points away from you.
løkkeopslag for om Løkkeopslag for om.
(opslag og udtagning)
En løkke dannes med fingrene, således at garnet peger ud mod dig. Pinden stikkes ind i løkken forfra.
M1T Make 1 Towards.
(cast on and increase)
Make a backwards loop onto right needle so that the working yarn points towards you.
m Maske st (s) Stitch(es)
m meter - længdeenhed m meter(s)
M Maskemarkør M Marker (stitch marker)
mb midtbag cb Center back
mf Midtfor cf Center front
ml Mellem bet Between
mlrum Mellemrum sp(s) Spaces(s)
mm Millimeter - længdeenhed mm Millimeters(s)
ngl Nøgle (garnnøgle) Ball of yarn
nr. Nummer no Number
omg Omgang(e) rnd(s) Round(s)
omv Omvendt rev Reverse
omv gl Omvendt glat - som bagsiden af glatstrik. rev st st Reverse stockinette (stocking) stitch.
The ''purl'' side of plain, stockinette stitch. Purled on RS, Knitted on WS.
oz ounces - vægtenhed (1 oz = 28,35 g) oz ounce(s)
p pind(e) ndl(s) needle(s)
PM Placer Markør PM Place Marker
r Ret k or K Knit
r og dr r i 1 m Ret og drejet ret i samme maske.
(udtagning)
Strik først en ret i masken uden at tage masken af pinden, strik bagefter en retmaske bagfra (drejet) i samme maske.
k1 f&b Knit 1 front & back.
(increase)
Knit a stitch, leaving stitch on left needle; knit into the back loop of this stitch.
r og vr i 1 m Ret og vrang i samme maske.
(udtagning)
Strik først en ret i masken, strik bagefter en vrangmaske i samme maske.
moss st Moss stitch.
(increase)
Knit a stitch, leaving the stitch on the left needle; purl
rest Resterende, tilbageværende rem Remaining
retstr Retstrik g st Garter stitch
rfb Ret forfra og bagfra.
(udtagning)
Strik først en ret i masken uden at tage masken af pinden, strik bagefter en retmaske bagfra (drejet) i samme maske.
Samme som: 1 ret ud.
kfb Knit front & back.
(increase)
Knit a stitch, leaving stitch on left needle; knit into the back loop of this stitch.
Same as: K1 f&b
rib Rib (ribstrikning).
Lodrette kolonner af ret og vrang side om side, som 1r, 1v (enkeltrib).
rib Ribbing (ribbed knitting).
Vertical columns of knit and purl stitches, side by side, as in K1, P1 ribbing.
RS Retsiden RS Right Side
sm Sammen tog Together, altog
sno mod højre (4 masker) Snoning mod højre.
(over 4 masker)
RC Right Cross
(cable over 4 stitches)
Cross 2 stitches to the right. Same as: Cross 2 R
sno mod højre (4 masker) Snoning mod højre.
(over 4 masker)
Flyt 2 masker løst over på en hjælpepind, som skulle du strikke en vrangmaske, lad hjælpepinden hænge bagved arbejdet, mens du strikker de næste masker; strik så maskerne på hjælpepinden.
cross 2 R Cross 2 stitches to the right.
(cable over 4 stitches)
Slip 2 stitches p-wise onto a cable needle, let cable needle hang in back of work as you knit the next 2 stiches; then knit stitches off of cable needle.
sno mod venstre (4 masker) Snoning mod venstre.
(over 4 masker)
LC Left Cross.
(cable over 4 stitches)
Cross 2 stitches to the left.
Same as: Cross 2 L
sno mod venstre (4 masker) Snoning mod venstre.
(over 4 masker)
Flyt 2 masker løst over på en hjælpepind, som skulle du strikke en vrangmaske, lad hjælpepinden hænge foran arbejdet, mens du strikker de næste masker; strik så maskerne på hjælpepinden.
cross 2 L Cross 2 stitches to the left.
(cable over 4 stitches)
Slip 2 stitches p-wise onto a cable needle, let cable needle hang in front of work as you knit the next 2 stiches; then knit stitches off of cable needle.
so Slå om. Kaldes også omslag.
(udtagning)
Slå garnet om pinden inden næste maske strikkes. Denne udtagning anvendes til hulmønstre.
yo, yon, yrn, yfon or yfrn Yarn over.
(increase)
Bring yarn forward and then up over the right needle.
yon: Yarn over needle.
yrn: Yarn round needle.
yfon: Yarn forward and over needle.
yfrn: Yarn forward and around needle.
so Omslag. Kaldes også 'slå om'.
(udtagning)
Slå garnet om pinden inden næste maske strikkes. Denne udtagning anvendes til hulmønstre.
yo Yarn over.
(increase)
Bring yarn forward and then up over the right needle.
som r Som ret.
Før højre pind ind i masken, som skulle du strikke en retmaske.
k-wise or KW Knitwise.
Insert right needle in to the stitch, as if you where to knit a stitch.
som vr Som vrang.
Før højre pind ind i masken, som skulle du strikke en vrangmaske.
p-wise or PW Purlwise.
Insert right needle in to the stitch, as if you where to purl a stitch (from back to front).
strømpep Strømpepind(e).
En kort pind med spids i begge ender, anvendes i sæt af 4 eller 5 til at strikke rundt.
dpn or dp Double pointed needle(s).
A short needle with points at both ends, used in sets or 4 or 5, for knitting in the round.
ud, udt Udtagning(er) inc(s) Increase(s)
ud, udt Tag ud inc Increase
ufo Ufærdigt strikkeobjekt (strikkeprojekt) ufo Unfinished object
v, vr Vrangmaske p or P Purl stitch
vrfb Vrang forfra og bagfra.
(udtagning)
Strik først en vrang i masken uden at tage masken af pinden, strik bagefter en vrangmaske bagfra (drejet) i samme maske.
Samme som: 1 vrang ud.
pfb Purl Front & Back
(increase)
Purl a stitch, leaving stitch on left needle; purl into the back loop of this stitch.
Same as: p1 f&b
VS Vrangsiden, fx indersiden af en trøje. WS Wrong Side, for instance the inside of the sweater.
x Gange x Times
yd Yards - længdeenhed (1 yd = 0,91 m) yd(s) Yard(s)