Strikkeordbog

Dansk forkortelse Sortér faldende Dansk term Engelsk forkortelse Engelsk term Relaterede strikkeartikler
Neverkont Entrelac (also called: basket weave knitting) Mønstre (flere artikler)
Strik vrang i masken nedenunder og løft masken ovenover med over på højre pind p-b or p1b Purl stitch in the row below and slip the stitch above at the same time (sometimes used for purl stitch through the back loop; see p tbl)
Lænke, løkke lb(s) Loop(s)
Række(r) Row(s)
Fed (som i et fed garn) Skein (of yarn) Garn (flere artikler)
Krydsede masker Crossed stitches Drejede snoninger
Forsiden (af arbejdet) - retsiden Front side (of work) - right side At læse en strikkeopskrift
Patentstrik Fisherman's Rib Patent (flere artikler)
Sæt sammen Join
Bærestykke Yoke
Hæfte med maskesting Weaving in ends At hæfte med maskesting
Maskeholder Stitch holder Maskeholdere
Slids (at dele) Split
Lav en boble MB Make Bobble Bobler (flere artikler)
Ærme(r) Sleeve(s)
Kant Edge Kanter og kantmasker (flere artikler)
Midtermasken Central stitch
Neverkont Basket weave knitting (also called: entrelac) Mønstre (flere artikler)
Strikke rundt Circular knitting
Antal omgange Number of rows
Hofter Hips
Løbegang Drawstring Løbegang til snor i livet
Forstykke Front piece
Perlestrik Moss stitch Perlestrik
Søm Seam Sammensyning (flere artikler)
Træk garnet gennem løkken Draw through a loop
Hækl kant, hæklet kant Crochet border Kanter og kantmasker (flere artikler)
Slip en maske (og lad den falde) Drop a stitch
Ærmegab Armhole
Kanten nederst, ombuk Hem Ombuk (flere artikler)
Midterstykke Centre front/back
Spejlvendt Mirrored
Strikke rundt Knitting in the round
Hue Cap
Løft næste maske henover pnso Pass next stitch over
Sammensyning Seaming Sammensyning (flere artikler)
Flyt Transfer
Fortsæt cont Continue At læse en strikkeopskrift
Perlestrik Seed stitch Perlestrik
Hæklet snor af luftmasker Chain (using crochet hook). Start with a slip knot.
Maskesting Grafting (used to describe: Kitchener stitch) Sammensyning (flere artikler)
Slutningen af pinden (omgang) EON End Of Needle
Gobelinstrik Intarsia Gobelinstrik
Lige Even
Retpind Knit row Ret og vrang
Ærmekuppel Top (sleeve) shaping
Spring en maske over sk Skip a stitch At tage en maske løs af (flere artikler)
Strikkefasthed Gauge (US) Strikkeprøver og strikkefasthed (flere artikler)
Bagerste maskeled Back loop (of stitch)
Hækle Crochet
Sidst, slut med Last
Pinde (rækker) Row(s)
Ulige Odd
Højre forstykke Right front piece
Maskesting med arbejdet på pinde Kitchener stitch (also called: grafting, weaving) Maskesting med arbejdet på pinde
Slutningen af pinden (rækken) EOR End Of Row
Gobelinstrik Picture knitting (also called: intarsia) Gobelinstrik
Knaphul Buttonhole Knaphuller (flere artikler)
Stikkesting Backstitch
Ombuk Hem Ombuk (flere artikler)
Strikkefasthed Tension (UK) Strikkeprøver og strikkefasthed (flere artikler)
Hæklenål hk Hook Hæklenåle
Sjal Shawl Sjaler (flere artikler)
Fordelt på 4 strømpepinde Set on 4 double-pointed needles
Vend.
Vend arbejdet på det anførte sted inden afslutning af rækken.
Turn (the work) Venderækker (flere artikler)
Højre hånd RH Right Hand
Snoning mod højre.
(over 4 masker)
Flyt 2 masker løst over på en hjælpepind, som skulle du strikke en vrangmaske, lad hjælpepinden hænge bagved arbejdet, mens du strikker de næste masker; strik så maskerne på hjælpepinden.
cross 2 R Cross 2 stitches to the right.
(cable over 4 stitches)
Slip 2 stitches p-wise onto a cable needle, let cable needle hang in back of work as you knit the next 2 stiches; then knit stitches off of cable needle.
Snoninger med hjælpepind
Knaphulskant Front band (with buttonholes) Knaphuller (flere artikler)
Modulstrikning Modular knitting (also called: number knitting) Dominostrik (flere artikler)
Stoppenål Tapestry needle Stoppenåle
Strikkeopskrift Knitting pattern At læse en strikkeopskrift
Bobler Bubbles Bobler (flere artikler)
Hæklenål hk Crochet hook Hæklenåle
Madrassting Mattress stitches Madrassting i glatstrik
Skiftevis alt Alternately
Forkant Front band
Garn over pinden won Wool over needle Slå om / omslag
Placer, anbring, læg, sæt Place
Venderækker.
Arbejdet vendes inden pinden er færdig og der strikkes et givet stykke tilbage, hvorefter der igen vendes.
Short rows Venderækker (flere artikler)
Dele på midten Divide at the center
Snoning mod højre.
(over 4 masker)
RC Right Cross
(cable over 4 stitches)
Cross 2 stitches to the right. Same as: Cross 2 R
Snoninger med hjælpepind
Grundfarve MC Main color Farver i strik (flere artikler)
Rille (ofte retrille) Ridge
Knapper Buttons
Modulstrikning Number knitting (also called: modular knitting) Historien bag dominostrik
Strik lige op Work straight, work even
Strikkepind Knitting needle Strikkepinde (flere artikler)
Tag masker op (langs kanten af arbejdet) pu Pick up stitches At tage masker op (flere artikler)
Bort, kant Border (edge) Kanter og kantmasker (flere artikler)
Hulmønster Eyelet pattern Hulmønstre
Mål Measure / measurements Enheder og beregninger (flere artikler)
Skråne Slope
Forkant Selvedge
Garn rundt om pinden wrn Wool round needle Slå om / omslag
Venstre hånd LH Left Hand
Deleligt med Work a multiple of Skema over mulige delinger af maskeantal
Ingen maske.
Benyttes i mønsterdiagrammer til at beskrive en forsvundet en maske i forhold til omgangen før. For eksempel hvis der på den forgående omgang, er taget flere maske ind end ud.
No stitch.
Describes a missing stitch i a chart. For example if there was a more decreases than increases at the row below.
At læse mønsterdiagrammer
Halskant Neckband
Luk af BO Bind Off Aflukning / at lukke af (flere artikler)
Opslag Cast On Opslag (flere artikler)
Engelsk strikning, tråden holdes i højre hånd English knitting
Kniplingestrik - hulmønstre Lace knitting Hulmønstre
Montering (at sy sammen) To make up (seaming, join) Sammensyning (flere artikler)
Strik masker op Knit up stitches At tage masker op (flere artikler)
Strikkeprøve Swatch (gauge or tension) Strikkeprøver og strikkefasthed (flere artikler)
Brystvidde Chest measurement
Hulmønstre Lace Hulmønstre
Manchet Cuff Håndledsmanchet
Skuldersøm Shoulder seams Sammensyning (flere artikler)
Form Shape
Popcorn - en bobletype pop Popcorn stitch Bobler (flere artikler)
Dobbeltstrik Double knitting
Strik omkring det forreste maskeled (lænke) tfl Through the front loop
Halstørklæde Scarf
Luk af Cast off Aflukning / at lukke af (flere artikler)
Rullekrave Turtle neck
Kontinental strik.
Den mest udbredte strikkeform i Danmark. Garnet holdes i venstre hånd.
Continental knitting Ret og vrang
Mærketråd Marker Maskemarkører
Tofarvestrik Stranded knitting (also called: two color knitting) Tofarvestrik
Buk (el. fold) Fold Ombuk (flere artikler)
Hulrække Eyelet row Løbegang til snor i livet
Mangler Missing
Skyggestrik Illusion knitting (also called: shadow knitting) Skyggestrik (flere artikler)
Form ærmekuppel Sleeve top/cap shaping
Dominansstrik Dominant knitting Dominans
Jacquard strik (også kaldet tofarvestrik) Jacquard knitting (also called: stranded knitting) Tofarvestrik
Snoninger Braids (cables) Snoninger (flere artikler)
Mønster pat(s) or patt(s) Pattern(s) Mønstre (flere artikler)
Strik ret i masken nedenunder og løft masken ovenover med over på højre pind. k-b or k1b Knit stitch in row below and slip the stitch above at the same time (sometimes used for knit through the back loop; see k tbl).
Halsudskæring Neckline
Luk af Fasten off Aflukning / at lukke af (flere artikler)
Rundpind Circular needle Rundpinde
Farve A, B, C CA, CB, CC Color A, B, C Farver i strik (flere artikler)
Kontrastfarve CC Contrasting color Farver i strik (flere artikler)
Sy sammen Sew seams Sammensyning (flere artikler)
Tofarvestrik Two-color knitting Tofarvestrik
Bullen.
Fx kroppen på en trøje (for og bagstykke samlet).
Body
Hveranden alt Alternate At læse en strikkeopskrift
Skyggestrik Shadow knitting Skyggestrik (flere artikler)
Forreste maskeled fl Front loop(s)
Lad de resterende masker stå Leave remaining stitches
Rapport(er) (mønsterrapport) grp(s) Group(s) At læse mønsterdiagrammer
Dominostrik (en afart af modulstrikning) Domino knitting (modular knitting) Dominostrik (flere artikler)
Jævnt Even At læse en strikkeopskrift
Snoninger Cables (braids) Snoninger (flere artikler)
Mønsterrapport Pattern repeat At læse mønsterdiagrammer
Strik tilbage (tag masker af) Work back
Hel længde Complete length
Læg (som ombuk) Pleat Ombuk (flere artikler)
Ryg- & forstykke Body
Farvekode Color key Farver i strik (flere artikler)
Krave Collar
Overvidde Chest measurement Enheder og beregninger (flere artikler)
Sæt maskerne på en maskeholder Place on stitch holder Maskeholdere
Tohåndsstrik.
En metode til at holde garnet når der strikkes to-farve-strik. Her holdes den ene farve i venstre hånd, som ved kontinental strikning, og den anden i højre, som ved engelsk strikning.
Two hand knitting.
Bundt garn Hank of yarn Garn (flere artikler)
Hveranden Every other At læse en strikkeopskrift
Maskebue (lænke, løkke) Loop
Forrige prev Previous At læse en strikkeopskrift
Gentag disse x omgange/pinde Repeat these x rows At læse en strikkeopskrift
Lad en maske falde Drop a stitch Tabte masker (flere artikler)
Kant Border Kanter og kantmasker (flere artikler)
Midten Center
" Tomme(r) - længdeenhed (1 in = 2,54 cm) in(s) or '' Inch(es) Længdeomregner og tabel
* * Gentag instruktion fra * til * * * Repeat instructions between asterisks, as directed At læse en strikkeopskrift
1 l ud mod højre 1 løftet udtagning mod højre.
Højre pind stikkes ind i masken under den maske, der skal strikkes. Der strikkes ret i den løftede maske. Denne udtagning kan være stram.
Spejlet version: 1 l ud mod venstre
KRL Knit Right Loop.
(lifted increase)
Insert right needle into right loop of stitch just below next stitch; place it onto left needle and knit it; then knit the stitch on needle.
Mirrored version: KLL
Løftede udtagninger
1 l ud mod venstre 1 løftet udtagning mod venstre.
Venstre pind stikkes ind i masken under den maske, der lige er strikket. Masken løftes op på pinden og der strikkes ret i den. Denne udtagning kan være stram.
Spejlet version: 1 l ud mod højre
KLL Knit Left Loop.
(lifted increase)
Insert left needle into left loop of stitch two rows below last completed stitch. Knit this stitch through the back loop.
Mirrored version: KRL
Løftede udtagninger
1 lænkeudt 1 lænkeudtagning.
Løft lænken mellem maskerne op forfra med venstre pind. Strik ret i lænken.
Anvendes som er dekorativ udtagning, da den efterlader et lille hul i mønsteret.
Increase (visible).
Knit into strand between stitches. Used for decorative increases. Leaves a small hole in the pattern.
Lænkeudtagning
1 r ud 1 ret ud.
(udtagning)
Strik først en ret i masken uden at tage masken af pinden, strik bagefter en retmaske bagfra (drejet) i samme maske.
k1 f&b Knit 1 front & back.
(increase)
Knit a stitch, leaving stitch on left needle; knit into the back loop of this stitch.
Same as: Bar increase
Ret og drejet ret i samme maske (1 ret ud)
1 r ud 1 ret ud.
(udtagning)
Strik først en ret i masken uden at tage masken af pinden, strik bagefter en retmaske bagfra (drejet) i samme maske.
bar increase Bar increase.
(increase)
Knit a stitch, leaving stitch on left needle; knit into the back loop of this stitch.
Same as: k1 f&b
Ret og drejet ret i samme maske (1 ret ud)
1 r, 2 r, 3 r… En retmaske, to retmasker, tre retmasker… k1, k2, k3… Knit one, knit two, knit three… Ret og vrang
1 ud i lænken bagfra 1 drejet lænkeudtagning bagfra.
Løft lænken mellem maskerne op bagfra med venstre pind. Strik omkring det forreste maskeled af lænken. Denne udtagning kan være stram.
Spejlet version: 1 ud i lænken forfra.
M1B or M1R Make 1 Back
or Make 1 Right
(increase)
From the back, lift loop between stitches with left needle, knit into front of loop
Mirrored version: M1F
Drejede lænkeudtagninger
1 ud i lænken forfra 1 drejet lænkeudtagning forfra.
Løft lænken mellem maskerne op forfra med venstre pind. Strik omkring det bagerste maskeled af lænken. Denne udtagning kan være stram.
Spejlet version: 1 ud i lænken bagfra.
M1F or M1L Make 1 Front
or Make 1 Left.
(increase)
From the front, lift loop between stitches with left needle, knit into back of loop.
Mirrored version: M1B
Drejede lænkeudtagninger
1 vr ud 1 vrang ud.
(udtagning)
Vrang og drejet vrang i samme maske.
Strik først en vrang i masken uden at tage masken af pinden, strik bagefter en vrangmaske bagfra (drejet) i samme maske.
p1 f&b Purl 1 front & back.
(increase)
Purl a stitch, leaving stitch on left needle; purl into the back loop of this stitch.
Knit version: k1 f&b
Vrang og drejet vrang i samme maske (1 vrang ud)
1 vr, 2 vr, 3 vr… En vrangmaske, to vrangmasker, tre vrangmasker... p1, p2, p3... Purl one, purl two, purl three… Ret og vrang
1r, so, 1r 1 ret, slå om, 1 ret
i samme maske
(dobbeltudtagning)
K, YO, K Knit, Yarn Over, Knit
all in the same stitch.
(double increase)
Dobbeltudtagning: 1 ret, slå om, 1 ret
2 dr r sm 2 drejet ret sammen.
(indtagning)
Strik to ret sammen omkring de bagerste maskeled (lænker) på de to masker således: I stedet for at stikke højre pind ind i maskerne fra venstre side som normalt, stikkes pinden i stedet ind fra højre side og bagud. Derefter strikkes de to masker ret sammen.
Hælder mod venstre.
k2tog tbl Knit 2 together through the back loops.
(decrease)
2 drejet ret sammen mod venstre
2 dr vr sm 2 drejet vrang sammen.
(indtagning)
Strik 2 vrang sammen omkring de bagerste maskeled (lænker) således: Før højre pind bagom garnet og maskerne, og strik vrang omkring det bagerste led af maskerne ved at strikkepinden ind i maskerne fra venstre.
Hælder mod højre (vrangsiden).
Modstykke: 2 dr r sm.
p2tog tbl Purl 2 together through the back loops
(decrease)
Knit version: k2tog tbl
2 drejet vrang sammen mod venstre
2 r dr sm (mod højre) 2 ret drejet sammen mod højre.
(indtagning)
Strik en maske, løft den tilbage på venstre pind, løft den efterfølgende maske hen over masken, løft masken tilbage til højre pind.
Hælder mod højre.
KRPR Knit, Return, Pass, Return.
(decrease)
Knit 1, return the stitch to the left needle, pass the next loop over the stitch.
Mirrored version: SKP
2 ret drejet sammen mod højre
2 r dr sm (mod venstre) 2 ret drejet sammen mod venstre.
(indtagning)
Tag en maske løs af, strik næste maske ret og trække den løse maske over den strikkede.
Hælder mod venstre.
SKP, SKPO or sl1, k1, psso Slip, Knit, Pass Over
(decrease)
Slip a stitch, knit the next stitch, pass the slipped stitch over the knit one.
Mirrored version: KRPR
2 ret drejet sammen mod venstre
2 r sm (mod højre) 2 ret sammen mod højre.
(indtagning)
Indtagning ved at strikke 2 masker ret sammen.
Hælder mod højre.
k2tog Knit 2 together.
(decrease)
Mirrored version: ssk
2 ret sammen mod højre
2 r sm (mod venstre) 2 ret sammen mod venstre
(indtagning)
Tag 2 masker løs af som ret - en af gangen. Før venstre pind ind gennem maskerne fra venstre og strik de to masker sammen omkring de bagerste maskeled (som når du strikker drejet ret).
Hælder mod venstre.
SSK Slip, Slip, Knit
(decrease)
Slip 2 stitches knit-wise one at a time, knit the slipped stitches together.
Mirrored version: k2tog
2 ret sammen mod venstre (løft, løft, strik)
2 r sm (mod venstre) forbedret 2 ret sammen mod venstre forbedret.
(indtagning)
Tag 1 maske løs af som ret, og 1 maske løs af som vrang. Før venstre pind ind gennem maskerne fra venstre og strik de to masker sammen omkring de bagerste maskeled (som når du strikker drejet ret).
Hælder mod venstre.
SSK (improved) Slip, Slip, Knit - improved.
(decrease)
Slip 1 stitch knit-wise, slip 1 stitch purl-wise, knit the slipped stitches together.
2 ret sammen mod venstre forbedret (løft, løft, strik forbedret)
2 so Slå om 2 gange.
(dobbeltudtagning)
Slå garnet om pinden 2 gange inden næste maske strikkes.
yo2 or yo twice Yarn over twice.
(double increase)
Bring yarn forward and then up over the right needle twice.
Dobbeltudtagning, slå om 2 gange
2 vr sm (mod højre) 2 vrang sammen mod højre.
(indtagning)
Strik 2 masker vrang sammen.
Hælder mod højre (vrangsiden).
Modstykke: 2 r sm (mod højre).
p2tog Purl 2 together.
(decrease)
Knit version: k2tog
2 vrang sammen mod højre
2 vr sm (mod venstre) 2 vrang sammen mod venstre (= LLVR).
(indtagning)
Tag 2 masker løs af som ret - en af gangen. Før maskerne tilbage på venstre pind og strik de 2 masker vrang sammen omkring de bagerste maskeled (som når du strikker drejet vrang).
Hælder mod venstre (vrangsiden).
Modstykke: 2 r sm (mod venstre).
SSP Slip, Slip, Purl
(decrease)
Slip knit-wise, slip knit-wise, put the stitches back on the left needle and purl them together. A decrease, usually done on the purl-side.
Knit version: ssk.
2 vrang sammen mod venstre
3 r sm - dr 3 ret sammen - drejet
(dobbeltindtagning)
Tag 3 masker løs af som ret - en af gangen. Før venstre pind ind gennem maskerne fra venstre og strik de 3 masker sammen omkring de bagerste maskeled (som når du strikker drejet ret).
Hælder mod venstre.
SSSK Slip, Slip, Slip, Knit
(double decrease)
Slip 3 stitches one at a time, knit them together through the back loops.
3 ret sammen - Løft, løft, løft, strik
afl Aflukning / luk af BO Bind Off Aflukning / at lukke af (flere artikler)
arb Arbejdet Work (knitting)
beg Begynd(else) beg Begin(ning)
ca Cirka approx Approximately
CDI Centreret dobbeltindtagning.
(dobbeltindtagning)
Løft 2 masker løst af, som om du skal strikke dem sammen, strik 1 ret, og træk de 2 løse masker sammen over den strikkede maske.
CDD Centered Double Decrease.
(double decrease)
Slip 2 stitches together, knit 1, pass the slipped stitches over (together) the knit stitch.
Centreret dobbeltindtagning
cm Centimeter - længdeenhed cm Centimeter(s) - length unit Længdeomregner og tabel
dbl indt (mod venstre) Dobbeltindtagning mod venstre.
(dobbeltindtagning)
Tag 1 maske løs af, strik 2 masker ret sammen og trække den løse maske over de to sammenstrikkede masker.
Hælder mod venstre.
SK2P Slip1, Knit 2 tog, Pass.
(double decrease)
Slip 1, knit 2 together, pass the slipped stitch over.
Dobbeltindtagning
dr Drejet
Strik omkring det bagerste maskeled (lænke). Som når der strikkes drejet ret og vrang.
tbl Through the back loop. Drejet ret og vrang
dr m Drejet maske tw st Twisted stitch Drejet ret og vrang
dr r Drejet ret.
Strik ret omkring det bagerste maskeled (lænke) således: I stedet for at stikke højre pind ind i masken fra venstre side som normalt, stikkes pinden i stedet ind fra højre side og bagud. Strik derefter ret.
k tbl Knit stitch through the back loop. Drejet ret og vrang
dr r Drejet ret KB Knit into back of stitch. Drejet ret og vrang
dr sno mod højre Drejet snoning mod højre.
(over 2 masker)
Før 2 masker fra venstre pind over på højre pind uden at strikke dem. Før venstre pind ind i anden maske på højre pind bag arbejdet. Træk højre pind ud af de 2 første masker og lad den frie maske falde foran arbejdet. Saml nu denne maske op med højre pind og før den tilbage til venstre pind. Strik 2 drejet ret.
RT Right Twist.
(over 2 stitches)
Slip 2 stitches from the left needle to the right needle. Place left needle into the second stitch on the right needle from the back side of the work. Pull out the right needle from the 2 stitches, so the free stitch falls to the front of the work. Pick up the free stitch with the right needle and slip it back on to the left needle. Knit the 2 stitches through the back loop.
Drejede snoninger
dr sno mod venstre Drejet snoning mod venstre.
(over 2 masker)
Før 2 masker fra venstre pind over på højre pind uden at strikke dem. Før venstre pind ind i anden maske på højre pind foran arbejdet. Træk højre pind ud af de 2 første masker og lad den frie maske falde bag arbejdet. Saml nu denne maske op med højre pind og før den tilbage til venstre pind. Strik 2 drejet ret.
LT Left Twist.
(over 2 stitches)
Slip 2 stitches from the left needle to the right needle. Place left needle into the second stitch on the right needle from the front side of the work. Pull out the right needle from the 2 stitches, so the free stitch falls
behind the work. Pick up the free stitch with the right needle and slip it back on to left needle. Knit the 2 stitches through the back loop.
Drejede snoninger
dr vr Drejet vrang
Strik vrang omkring det bagerste maskeled (lænke) således: Før højre pind bagom garnet og masken, og strik vrang omkring bagerste del af masken (lænke) ved at stikke pinden ind i masken fra venstre.
p tbl Purl stitch through the back loop Drejet ret og vrang
F&V Fold om masken og vend.
Benyttes til venderækker.
w&t Wrap and Turn.
Used for short rows.
Venderækker med fold om og vend metoden
fl Flere mult Multiple At læse en strikkeopskrift
flg Følg, følger, følgende (næste) foll Follow; follows; following At læse en strikkeopskrift
g, gr Gram - vægtenhed g, gr Gram - weight Vægtomregner og tabel
gb Garnet bag arbejdet wyib With yarn in back At tage en maske løs af (flere artikler)
gb Garnet bag arbejdet yb or ybk Yarn behind At tage en maske løs af (flere artikler)
gent Gentag rep Repeat(s) At læse en strikkeopskrift
gf Garnet foran arbejdet wyif With yarn in front At tage en maske løs af (flere artikler)
gf Garnet foran arbejdet yf or yfwd Yarn forward At tage en maske løs af (flere artikler)
gl Glatstrik st st Stockinette/stocking stitch Glatstrik
gl vr Glat vrang.
Vrangsiden af glatstrik. Vrang på retsiden og ret på vrangsiden.
rev st st Reverse stockinette (stocking) stitch.
The ''purl'' side of plain, stockinette stitch. Purled on RS, Knitted on WS.
Glatstrik, glat vrang og retstrik
hj. p, hp el. hjælpep Hjælpepinde cn Cable needle Hjælpepinde
indt Tag ind dec Decrease Indtagninger (flere artikler)
indt Indtagning(er) dec(s) Decrease(s) Indtagninger (flere artikler)
inkl. Inklusiv incl. Including At læse en strikkeopskrift
kantm Kantmaske edge st Edge stitch Kanter og kantmasker (flere artikler)
la Tag en maske løs af.
Hvis det ikke specificeres hvordan, så tag den af med garnet bag arbejdet som skulle du strikke en vrangmaske. Medmindre du skal tage ind, så tag den af som om du skal strikke en retmaske ved retstrik og som om du skal strikke en vrangmaske ved vrangstrik.
sl or sl st Slip a stitch.
If it's not specified, slip the stitch purl-wise with the yarn behind your work. Unless you are decreasing: then, slip it knit-wise on the knit rows, and purl-wise on the purl rows.
At tage en maske løs af (flere artikler)
la som ret Tag en maske løs af som ret (som skulle du strikke en retmaske). sl1k, sl1 kw or sl1 k-wise Slip a stitch knitwise Tag en maske løs af som ret
la som vrang Tag en maske løs af som vrang (som skulle du strikke en vrangmaske). sl1p, sl1 pw or sl1 p-wise Slip a stitch purlwise Tag en maske løs af som vrang
lb Pund - vægtenhed (1 lb = 456 g) lbs Pound Vægtomregner og tabel
LLLS Løft, Løft, Løft, Strik.
(dobbeltindtagning)
Tag 3 masker løs af som ret - en af gangen. Før venstre pind ind gennem maskerne fra venstre og strik de 3 masker sammen omkring de bagerste maskeled (som når du strikker drejet ret).
Hælder mod venstre.
SSSK Slip, Slip, Slip, Knit.
(double decrease)
Slip 3 stitches one at a time, knit them together through the back loops.
3 ret sammen - Løft, løft, løft, strik
LLS el. LLR Løft, Løft, Strik (el. Ret)
(indtagning)
Tag 2 masker løs af som ret - en af gangen. Før venstre pind ind gennem maskerne fra venstre og strik de to masker sammen omkring de bagerste maskeled (som når du strikker drejet ret).
Hælder mod venstre.
SSK Slip, Slip, Knit.
(decrease)
Slip 2 stitches knit-wise one at a time, knit the slipped stitches together.
Mirrored version: k2tog
2 ret sammen mod venstre (løft, løft, strik)
LLVR Løft, Løft, Vrang (= 2 vr sm mod venstre).
(indtagning)
Tag 2 masker løs af som ret - en af gangen. Før maskerne tilbage på venstre pind og strik de 2 masker vrang sammen omkring de bagerste maskeled (som når du strikker drejet vrang).
Hælder mod venstre (vrangsiden).
Modstykke: LLS - 2 r sm (mod venstre).
SSP Slip, Slip, Purl
(decrease)
Slip knit-wise, slip knit-wise, put the stitches back on the left needle and purl them together. A decrease, usually done on the purl-side.
Knit version: ssk.
2 vrang sammen mod venstre
lmo Løft den løse maske over en strikket maske (som ved 2 ret drejet sammen mod venstre) psso Pass the slipped stitch over (as done in sl1, k1, psso). 2 ret drejet sammen mod venstre
LUH 1 løftet udtagning mod højre - LUH.
Højre pind stikkes ind i masken under den maske, der skal strikkes. Der strikkes ret i den løftede maske. Denne udtagning kan være stram.
Spejlet version: 1 l ud mod venstre - LUV
KRL Knit Right Loop.
(lifted increase)
Insert right needle into right loop of stitch just below next stitch; place it onto left needle and knit it; then knit the stitch on needle.
Mirrored version: KLL
Løftede udtagninger
LUV 1 løftet udtagning mod venstre - LUV.
Venstre pind stikkes ind i masken under den maske, der lige er strikket. Masken løftes op på pinden og der strikkes ret i den. Denne udtagning kan være stram.
Spejlet version: 1 l ud mod højre
KLL Knit Left Loop.
(lifted increase)
Insert left needle into left loop of stitch two rows below last completed stitch. Knit this stitch through the back loop.
Mirrored version: KRL
Løftede udtagninger
Løkkeopslag bagom Løkkeopslag bagom.
(opslag og udtagning)
En løkke dannes med fingrene, således at garnet peger væk fra dig. Pinden stikkes ind i løkken bagfra.
M1A Make 1 Away.
(cast on and increase)
Make a backwards loop onto right needle, so that the working yarn points away from you.
Løkkeopslag
Løkkeopslag for om Løkkeopslag for om.
(opslag og udtagning)
En løkke dannes med fingrene, således at garnet peger ud mod dig. Pinden stikkes ind i løkken forfra.
M1T Make 1 Towards.
(cast on and increase)
Make a backwards loop onto right needle so that the working yarn points towards you.
Løkkeopslag
m Maskemarkør M Marker (stitch marker) Maskemarkører
m Meter - længdeenhed m meter(s) Længdeomregner og tabel
m Maske st (s) Stitch(es) Ret og vrang
mb Midtbag cb Center back
mf Midtfor cf Center front
ml Mellem bet Between
mlrum Mellemrum sp(s) Space(s)
mm Millimeter - længdeenhed mm Millimeters(s) Længdeomregner og tabel
ngl Nøgle (garnnøgle) Ball of yarn Garn (flere artikler)
nr. Nummer no Number
omg Omgang(e) rnd(s) Round(s)
omv Omvendt rev Reverse
omv gl Omvendt glat - som bagsiden af glatstrik. rev st st Reverse stockinette (stocking) stitch.
The ''purl'' side of plain, stockinette stitch. Purled on RS, Knitted on WS.
Glatstrik, glat vrang og retstrik
oz Ounces - vægtenhed (1 oz = 28,35 g) oz Ounce(s) Vægtomregner og tabel
p Pind(e) ndl(s) Needle(s) Strikkepinde (flere artikler)
PM Placer markør PM Place Marker Maskemarkører
r Ret k Knit Ret og vrang
r og dr r i 1 m Ret og drejet ret i samme maske.
(udtagning)
Strik først en ret i masken uden at tage masken af pinden, strik bagefter en retmaske bagfra (drejet) i samme maske.
Det samme som 1 ret ud.
k1 f&b Knit 1 front & back.
(increase)
Knit a stitch, leaving stitch on left needle; knit into the back loop of this stitch.
Ret og drejet ret i samme maske (1 ret ud)
r og vr i 1 m Ret og vrang i samme maske.
(udtagning)
Strik først en ret i masken, strik bagefter en vrangmaske i samme maske.
moss st Moss stitch.
(increase)
Knit a stitch, leaving the stitch on the left needle; purl
Ret og vrang i samme maske
rest Resterende, tilbageværende rem Remaining At læse en strikkeopskrift
retstr Retstrik g st Garter stitch Retstrik
rfb Ret forfra og bagfra.
(udtagning)
Strik først en ret i masken uden at tage masken af pinden, strik bagefter en retmaske bagfra (drejet) i samme maske.
Samme som: 1 ret ud.
kfb Knit front & back.
(increase)
Knit a stitch, leaving stitch on left needle; knit into the back loop of this stitch.
Same as: K1 f&b
Ret og drejet ret i samme maske (1 ret ud)
rib Rib (ribstrikning).
Lodrette kolonner af ret og vrang side om side, som 1r, 1v (enkeltrib).
rib Ribbing (ribbed knitting).
Vertical columns of knit and purl stitches, side by side, as in K1, P1 ribbing.
Enkeltrib
RS Retsiden RS Right Side At læse en strikkeopskrift
sm Sammen tog Together, altog At læse en strikkeopskrift
Sno mod venstre (4 masker) Snoning mod venstre.
(over 4 masker)
Flyt 2 masker løst over på en hjælpepind, som skulle du strikke en vrangmaske, lad hjælpepinden hænge foran arbejdet, mens du strikker de næste masker; strik så maskerne på hjælpepinden.
cross 2 L Cross 2 stitches to the left.
(cable over 4 stitches)
Slip 2 stitches p-wise onto a cable needle, let cable needle hang in front of work as you knit the next 2 stiches; then knit stitches off of cable needle.
Snoninger med hjælpepind
Sno mod venstre (4 masker) Snoning mod venstre.
(over 4 masker)
LC Left Cross.
(cable over 4 stitches)
Cross 2 stitches to the left.
Same as: Cross 2 L
Snoninger med hjælpepind
so Omslag. Kaldes også 'slå om'.
(udtagning)
Slå garnet om pinden inden næste maske strikkes. Denne udtagning anvendes til hulmønstre.
yo Yarn over.
(increase)
Bring yarn forward and then up over the right needle.
Slå om / omslag
so Slå om. Kaldes også omslag.
(udtagning)
Slå garnet om pinden inden næste maske strikkes. Denne udtagning anvendes til hulmønstre.
yo, yon, yrn, yfon or yfrn Yarn over.
(increase)
Bring yarn forward and then up over the right needle.
yon: Yarn over needle.
yrn: Yarn round needle.
yfon: Yarn forward and over needle.
yfrn: Yarn forward and around needle.
Slå om / omslag
som ret Som ret.
Før højre pind ind i masken, som skulle du strikke en retmaske.
k-wise or KW Knitwise.
Insert right needle in to the stitch, as if you where to knit a stitch.
At tage en maske løs af (flere artikler)
som vrang Som vrang.
Før højre pind ind i masken, som skulle du strikke en vrangmaske.
p-wise or PW Purlwise.
Insert right needle in to the stitch, as if you where to purl a stitch (from back to front).
At tage en maske løs af (flere artikler)
strømpep Strømpepind(e).
En kort pind med spids i begge ender, anvendes i sæt af 4 eller 5 til at strikke rundt.
dpn or dp Double pointed needle(s).
A short needle with points at both ends, used in sets or 4 or 5, for knitting in the round.
Strømpepinde
ud, udt Udtagning(er) inc(s) Increase(s) Udtagninger (flere artikler)
ud, udt Tag ud inc Increase Udtagninger (flere artikler)
ufo Ufærdigt strikkeobjekt (strikkeprojekt) ufo Unfinished object
v, vr Vrangmaske p Purl stitch Ret og vrang
vrfb Vrang forfra og bagfra.
(udtagning)
Strik først en vrang i masken uden at tage masken af pinden, strik bagefter en vrangmaske bagfra (drejet) i samme maske.
Samme som: 1 vrang ud.
pfb Purl Front & Back
(increase)
Purl a stitch, leaving stitch on left needle; purl into the back loop of this stitch.
Same as: p1 f&b
Vrang og drejet vrang i samme maske (1 vrang ud)
VS Vrangsiden, fx indersiden af en trøje. WS Wrong Side, for instance the inside of the sweater. At læse en strikkeopskrift
x Gange x Times At læse en strikkeopskrift
yd Yards - længdeenhed (1 yd = 0,91 m) yd(s) Yard(s) Længdeomregner og tabel

Søger du en specifik strikketeknik, så prøv søgefunktionen.